Dalyan Kaunos Antik Çağda Likya Birliği, Likya Mimarisi, Kaya Mezarları

Antik Çağda Likya Birliği Kentleri, Ölü Gömme Gelenekleri ve Likya Kaya Mezarları

Myra Ören Yeri Likya birliği içinde 3 oy hakkına sahip 6 büyük kentten biridir. Likya Kaya mezarlarının en güzel örneklerinide görebilmek mümkündür. Geniş bir alana yayılmış kalıntılar, mezarlar ve Likçe yazıtlardan M. Ö. 5. yüzyıla kadar uzanan eski bir Likya kenti olduğu anlaşılır. M. S. 2. yüzyıl Myra‘nin Metropolis unvanıyla Devamı…

Likya Bölgesi Hiritası

Patara Xantos Letoon

Lykialılar & Lykia Bölgesi Lykia ; aşağı yukarı , bugün Teke yarımadası diye andığımız Fethiye körfezi ile Antalya körfezi arasında bir u harfi biçiminde Akdeniz’e uzanmış Anadolu parçasıdır.Yörenin Lykia diye anılması, en azından İlyada ile başlayarak , ilkçağ Hellen’lerine özgüdür. Lykialılar Anadolu’nun en ilginç ve en önemli uygarlıklarından birini yaratmışlardır.Lykia Devamı…