Eski Çağda Yunan, Roma Tiyatro Sanatı ve İlk Çağ Tiyatro Yazarları

Antik Çağda Tiyatro Dionysos Şenlikleri ve Tiyatro İ. Ö. VII ve VI. yüzyıllarda Atina’da bazı düzen değişiklikleri ortaya çıkmaya başladı. Gittikçe güçlenen tüccar sınıfı ile o zamana kadar Atina’yı yöneten soylular sınıfı arasında bir çatışma ortaya çıktı. Tüccar sınıfından gelenler zenginliklerini kullanarak Tiran olarak Atina Devleti’nin başına geçmeye başladılar. Bu Devamı…

Antik Çağda Beslenme

ANTİK ÇAĞDA BESLENME

Antik Çağ’da Beslenme Antik Cağ’da Yemek Kültürü Antik çağda beslenme ile ilgili ilk bilgiler Homeros’un destanlarıdır. Bu destanlara göre kahramanlar adına verilen şölenlerde yağlı domuz eti, keçi, koyun ve dana etlerini şişlere geçirilerek pişirildiğini ve bunların yanı sıra ekmek, sulandırılmış şarap ve süt içiliyormuş.  Başka bir antik çağ yazarına göre Devamı…

Mitolojide NEREUS ve Kızları kimlerdir?

Nereus kimdir? Nereus kimdir? Pontos’un, annesi Gaia ile birleşmesinden oldu. Kendisine ‘Deniz İhtiyarı deniliyordu. Nereus kimdir dersek öteki su tanrıları gibi o da, hem geleceği bilme gücüne sahipti, hem de istediği kılığa girebiliyordu. Nitekim Herakles ona, Hesperid’lerin (Batı Kızları) koruduğu altın elmalar bahçesine giden yolu sorunca, söylememek için binbir kılığa Devamı…

Mitolojide HADES Kimdir?

Yeraltı Tanrısı Hades Mitolojide Hades Kronos’un üç oğlu (Zeus, Poseidon ve Hades), dünyaya aralarında paylaşırlarken Hades’in payına yer altı dünyası düşmüştü. İnsanların ve tanrıların hiç sevmedikleri Hades, karısı Persephone ile beraber yeraltında gölgeler halinde dolaşan ölülere hükmeden sert sakallı, karışık saçlı, sert, zalim bir tanrıydı.  Hades’ın anlamı nedir? Hades Başlığı Devamı…

Eski Ahit, Yeni Ahit

Eski ve Yeni Ahit hakkında bilgi Tevrat ve Eski Ahit arasındaki farkı var mı? Eski Ahit nedir? Eski Ahit kaç kitaptan oluşur? Bibble denince akla Kitabı Mukaddes gelir tanımlamayı aşağıdaki formül ile basıtleştirebiliriz. BIBBLE = KITABI MUKADDES = ESKİ AHİT + YENİ AHİT (AHIT = İTTİFAK, MİSAK) Yani Kitabı Mukaddes, Devamı…

Hatay Mozaik Müzesi & Saint Pierre Kilisesi

Antakya Mozaikleri Müzesi – Hatay Müzesi Tarihçesi Hatay’da ilk kez 1932 yılında bilimsel kazıların başlanması ile, M.Ö. 4. binden itibaren zamanımıza kadar her devrin çeşitli kültür ve tarihi belgelerini bünyesinde toplayan Antakya Mozaik Müzesine ihtiyaç doğmuştur. Çalışmaların henüz ilk yıllarında çeşitli ve değeri büyük olan tarihi eserlerin bulunmuş ol-ması, Fransız Devamı…

Niğde tarihi yerler

Niğde Tarihi Yerler & Gümüşler Manastırı

Niğde Tarihi Yerler Niğde’nin eski adı nedir? Niğde’nin eski adı nedir? 10 km uzaklıktaki Aktaş Köyü yakınlarında bulunan, Andabalis (Andaval) Kilisesinde muhtemelen M.Ö 5 YY olarak tarihlenen bir Hitit Kitabesi bulunmuştur. Bu kitabe üzerine profilden tasvir edilmiş bir kral kabartması ve Hitit Hiyeroglifiyle yazılmış bir yazı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde Hiyeroglif Devamı…

Konya Tarihi ve Selçuklu Tarihi

Konya nerede? Antik İkonion, İconium, İç Anadolu’nun Güney-Batı kesiminde, kabaca Antik Lykaonia’yı kapsayan yarı kurak Konya bölümünün Batı kenarında kent. İç Anadolu’nun Ankara’dan sonra İkinci, Türkiye’nin Yedinci büyük şehri. Aynı addaki İlin Merkezi; Anakent sınırları içinde 513.346 Nüfusu (1990). Ankara’dan karayoluyla 257 Km, İstanbul’dan 665 Km, Adana’dan 355 Km uzaklıkta. Devamı…

Antalya Alanya Side

Antalya Alanya Side Antalya Tarihi Antalya ili; eski küçük Asya’daki Antik bölgelerden Pamfilya’nın tamamını; Pisidya, Kilikya ve Likya’nın bir bölümünü kısmen içine almaktadır. Birbirine komşu olan bu Antik Çağdaki Bölgeler, aynı tarihli olaylara sahne olmuşlar ve Küçük Asya Tarihi’nde çok az rol almalarına karşılık ,geride büyük birer kültür izi bırakmışlardır. Antalya Devamı…