Konya Mevlana Türbesi

MEVLANA CELALETTİN RUMİ KİMDİR?

Mevlana hakkında bilgiler Mevlana Celalettin Rumi hakında bilgiler Mevlana Celalettin Rumi, Molla Hünkar, Mevlana Hünkar, Hüdavendigâr da denir. İslam sufi, şair ve mevlevi tarikatının kurucusu (BELH 1207 – KONYA 1273). Bahattin Velet kimdir? Mevlana’nın Babası, Sultan ül-Ülema ünvanıyla ün yapmış Bahattin Velet’tir. Dedesi Hüseyin Bin Ahmet Hatibi’nin Alaettin Harizmşah’ın damadı Devamı…

(MONASTİSİZM) HRİSTİYANLIK’TA MANASTIR YAŞAMI

Manastır ne demek? Manastır nedir? Monastisizm ne demek?  Dünyevi şeylerden uzaklaşarak, yalnız ya da cemaat olarak üst derecedeki dinsel deneyimlerle, bunların geliştirilmesi idealini gerçekleştirmek için seçilmiş bir yaşam biçimi demektir. Monastisizm in belirli ilkeleri vardır. Bunlar yalnızlık, ibadet, Tanrı’ya itaat, dini hizmet, oruç ve bekarlıktır.  Manastırın tanımı Manastır bir duvarla Devamı…

istanbul Ayasofya Mozaik Konstantin İrene

İstanbul Tarihi Geçmişi

İstanbul’un Tarihi İstanbul’un tarihi, uzun ve karmaşıktır, farklı medeniyetlerin bazen merkezi oldu, bazen de yörüngesine girdi. Böylece, o medeniyetlerin birbirine hiç benzemeyen şehircilik anlayışları İstanbul’un oluşumunda etkili oldu. Bunların izleri şimdi de kentin dokusunda görülebilir. Bu tarihin uzunluğu ve bu uzun tarih boyunca İstanbul’un önemli bir merkez olarak varlığını sürdürmesi Devamı…