Haçlı Seferleri haritası

ANADOLU’DAN GEÇEN HAÇLI SEFERLERİ

Kaç Tane Haçlı Seferi Vardır? Olmuştur? Toplamda 8 tane haçlı seferi olmuştur Bu makalede ise Anadolu üzerinden geçen seferler incelenmektedir. Haçlı Seferlerinin çıkışı? Avrupalıların, Akdeniz’e, Akdeniz ticaretine, Doğu Akdeniz limanlarından Çin ve Hindistan’a uzanan ipek ve baharat yolları üzerindeki dünya ticaretine egemen olabilmek amacıyla, din savaşı süsü vererek giriştikleri seferler Devamı…

Antik Çağda Müzik

Antik Çağda Müzik, Dans ve Koro

Eski Yunanda Müzik Antik Çağda Müzik ve insan üzerindeki etkisi Antik çağda müzik araştırmacılar Eski Yunanistan’da çalınan müzik konusunda öteden beri çeşitli düşünceler öne sürmüşlerdir. Eski Yunan düşünürlerinin müziğe çok değer verdikleri bilinir. Hem Aristoteles, hem de Platon müziğin insan ruhunu kalıcı bir biçimde etkilediğine inanıyorlardı. Hatta, çeşitli müzik modlarını Devamı…

istanbul Ayasofya Mozaik Konstantin İrene

Mozaik, Fresko nedir? Teknikleri ve Tarihi

Mozaik Nedir? Mozaik Nasıl yapılır? Mozaik Teknikleri nelerdir? Mozaik nedir? sorusunun en iyi cevabı, çeşitli renklerdeki cam, taş, seramik, mermer, çini ya da pişmiş toprak parçalarının alçıdan bir zemine yan yana yapıştırılmasıyla yapılan yer, duvar ya da tavan süsü.  Mozaik Protohistorya çağından itibaren gözükmeye başlamıştır. Mezopotamya’da bir uruk tapınağında, başları Devamı…

(MONASTİSİZM) HRİSTİYANLIK’TA MANASTIR YAŞAMI

Manastır ne demek? Manastır nedir? Monastisizm ne demek?  Dünyevi şeylerden uzaklaşarak, yalnız ya da cemaat olarak üst derecedeki dinsel deneyimlerle, bunların geliştirilmesi idealini gerçekleştirmek için seçilmiş bir yaşam biçimi demektir. Monastisizm in belirli ilkeleri vardır. Bunlar yalnızlık, ibadet, Tanrı’ya itaat, dini hizmet, oruç ve bekarlıktır.  Manastırın tanımı Manastır bir duvarla Devamı…

Hristiyanlık ve Konsiller

Konsil nedir? Hristiyanlıkta Konsiller Tarihi Hristiyanlıkta konsiller Hristiyanlıkta konsiller, din adamlarının Hristiyanlıkla ilgili tartışmalı konuları aydınlatmak ve bir sonuca bağlamak için, tartışılacak konunun önemi ve ilgilendirdiği bölge oranında büyük toplantılar düzenlemişlerdir. Bu toplantılara “Konsey” ya da “Konsil” adı verilmektedir.    Genel Konsiller nedir? Tartışılacak konu, bütün Hristiyanları ilgilendiriyorsa, “Genel Konsil” Devamı…

Eski Ahit, Yeni Ahit

Eski ve Yeni Ahit hakkında bilgi Tevrat ve Eski Ahit arasındaki farkı var mı? Eski Ahit nedir? Eski Ahit kaç kitaptan oluşur? Bibble denince akla Kitabı Mukaddes gelir tanımlamayı aşağıdaki formül ile basıtleştirebiliriz. BIBBLE = KITABI MUKADDES = ESKİ AHİT + YENİ AHİT (AHIT = İTTİFAK, MİSAK) Yani Kitabı Mukaddes, Devamı…

MARDİN TARİHİ VE SÜRYANİLİK TARİHİ

SÜRYANİLİK VE TARİHİ Süryaniler neye İnanır? Süryaniler Kimdir? Süryani nedir? Süryaniler Nerede Yaşar? Süryaniler 4000 yıldır Mezopotamya’da yaşıyor. Başka bir deyişle bugün Türkiye, Irak ve Suriye devletlerinin bulunduğu bölgenin ilk sakinlerinden dir. Kudüs’ten sonra Hıristiyanlığı kabul eden ilk müminlerde Antakya’da oturan Süryanilerdi. Süryani kilisesi Antakya’da kurulan bu ilk inananlar topluluğun Devamı…

Hatay Mozaik Müzesi & Saint Pierre Kilisesi

Antakya Mozaikleri Müzesi – Hatay Müzesi Tarihçesi Hatay’da ilk kez 1932 yılında bilimsel kazıların başlanması ile, M.Ö. 4. binden itibaren zamanımıza kadar her devrin çeşitli kültür ve tarihi belgelerini bünyesinde toplayan Antakya Mozaik Müzesine ihtiyaç doğmuştur. Çalışmaların henüz ilk yıllarında çeşitli ve değeri büyük olan tarihi eserlerin bulunmuş ol-ması, Fransız Devamı…

Niğde tarihi yerler

Niğde Tarihi Yerler & Gümüşler Manastırı

Niğde Tarihi Yerler Niğde’nin eski adı nedir? Niğde’nin eski adı nedir? 10 km uzaklıktaki Aktaş Köyü yakınlarında bulunan, Andabalis (Andaval) Kilisesinde muhtemelen M.Ö 5 YY olarak tarihlenen bir Hitit Kitabesi bulunmuştur. Bu kitabe üzerine profilden tasvir edilmiş bir kral kabartması ve Hitit Hiyeroglifiyle yazılmış bir yazı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde Hiyeroglif Devamı…

Konya Tarihi ve Selçuklu Tarihi

Konya nerede? Antik İkonion, İconium, İç Anadolu’nun Güney-Batı kesiminde, kabaca Antik Lykaonia’yı kapsayan yarı kurak Konya bölümünün Batı kenarında kent. İç Anadolu’nun Ankara’dan sonra İkinci, Türkiye’nin Yedinci büyük şehri. Aynı addaki İlin Merkezi; Anakent sınırları içinde 513.346 Nüfusu (1990). Ankara’dan karayoluyla 257 Km, İstanbul’dan 665 Km, Adana’dan 355 Km uzaklıkta. Devamı…