Artemision Efes Artemis Tapınağı

Artemision Efes Artemis Tapınağı

Artemision Artemis Tapınağı Artemision Artemis Tapınağı Lydia Kralı Kroisos yaptırmıştır. 120 yıllık bir projenin eseridir. Dünyanın yedi harikasından biridir. Efes Artemision, Artemis Tapınağı’nın temelleri incelendiğinde M.Ö. 7. yüzyıla kadar gittiği görülmektedir. Bu Tapınak tanrıça Artemis’e ithafen yapılmıştır. Zamanında tamamen mermerden oluşmaktaydı. Lidya Kralı Kroesus tarafından yaptırılan yapı, Antik Yunan mimarı Devamı…

Konya Mevlana Türbesi

MEVLANA CELALETTİN RUMİ KİMDİR?

Mevlana hakkında bilgiler Mevlana Celalettin Rumi hakında bilgiler Mevlana Celalettin Rumi, Molla Hünkar, Mevlana Hünkar, Hüdavendigâr da denir. İslam sufi, şair ve mevlevi tarikatının kurucusu (BELH 1207 – KONYA 1273). Bahattin Velet kimdir? Mevlana’nın Babası, Sultan ül-Ülema ünvanıyla ün yapmış Bahattin Velet’tir. Dedesi Hüseyin Bin Ahmet Hatibi’nin Alaettin Harizmşah’ın damadı Devamı…

VAN TARİHİ VE URARTULAR

Van gölü çevresindeki yerleşmeler günümüzden 6000 yıl öncesine kadar ulaşmaktadır. Fakat Van şehrinin MÖ 16. yüzyılda Hurriler tarafından kurulduğu sanılmaktadır. MÖ 9. yüzyılda bölgeye Urartular egemenliğini kuruyor. 9. yüzyıldan  başlayıp 6. yüzyıla kadar gelen bu dönem şehrin en parlak dönemini yaşamasını sağlamıştır. Urartu döneminde şehrin adı Tuşpa ve Turuşpa idi. Devamı…

ANADOLU MEDRESELERİ TARİHİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Medrese nedir? Medreselerin Anavatanı neresi? İslam ruhu ve ilminin çok tesirli müessesi olarak ortaya çıkan medreselerin anavatanı da Türkistan’dır. İslam’ın ilk devrinde mektepler olmasının yanında Yüksek dereceli tahsil devri ilk defa 10. asırda başlamıştır. İslam’ın ilk medresesi 937’ci yılda Buhara şehrinde teşkil edilen Paracek-Medresesi idi. Wilhelm Bartold’a göre, Buhara’ da Devamı…

Haçlı Seferleri haritası

ANADOLU’DAN GEÇEN HAÇLI SEFERLERİ

Kaç Tane Haçlı Seferi Vardır? Olmuştur? Toplamda 8 tane haçlı seferi olmuştur Bu makalede ise Anadolu üzerinden geçen seferler incelenmektedir. Haçlı Seferlerinin çıkışı? Avrupalıların, Akdeniz’e, Akdeniz ticaretine, Doğu Akdeniz limanlarından Çin ve Hindistan’a uzanan ipek ve baharat yolları üzerindeki dünya ticaretine egemen olabilmek amacıyla, din savaşı süsü vererek giriştikleri seferler Devamı…

Antik Çağda Beslenme

ANTİK ÇAĞDA BESLENME

Antik Çağ’da Beslenme Antik Cağ’da Yemek Kültürü Antik çağda beslenme ile ilgili ilk bilgiler Homeros’un destanlarıdır. Bu destanlara göre kahramanlar adına verilen şölenlerde yağlı domuz eti, keçi, koyun ve dana etlerini şişlere geçirilerek pişirildiğini ve bunların yanı sıra ekmek, sulandırılmış şarap ve süt içiliyormuş.  Başka bir antik çağ yazarına göre Devamı…

Çatalhöyük Ana Tanrıça Kültü

Anadolu’da Çatalhöyük Ana Tanrıça Kültü

Çatalhöyük Ana Tanrıça Kültü Çatalhöyük Ana Tanrıça kültü bilinen en eski Ana Tanrıça dır. Ana tanrıçalar, antik mitolojilerde üremeyi ve bereketi simgeleyen, insanlığın, özellikle de kadının koruyucuları olarak düşünülen tanrısal doğaüstü varlıklardır.  Ansiklopedik Arkeol, Doğurgalığı, verimi, üreticiliği simgeleyen ve daha yeni taş döneminden başlayarak tek tanrılı dinlere değil değişik adlarla Devamı…

istanbul Ayasofya Mozaik Konstantin İrene

Mozaik, Fresko nedir? Teknikleri ve Tarihi

Mozaik Nedir? Mozaik Nasıl yapılır? Mozaik Teknikleri nelerdir? Mozaik nedir? sorusunun en iyi cevabı, çeşitli renklerdeki cam, taş, seramik, mermer, çini ya da pişmiş toprak parçalarının alçıdan bir zemine yan yana yapıştırılmasıyla yapılan yer, duvar ya da tavan süsü.  Mozaik Protohistorya çağından itibaren gözükmeye başlamıştır. Mezopotamya’da bir uruk tapınağında, başları Devamı…

KURTULUŞ SAVAŞI ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Türk İstiklal Savaşı – Kurtuluş Savaşı Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu Tarihi Yüzyılın ilk çeyreğinde kurulan cumhuriyet, aynı yüzyılın sonlarına çok az kala 77’ıncı Kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Öte yandan cumhuriyet karşıtı suikast ve eylemler yoğunlaşırken, hemen beraberinde cumhuriyeti savunan güçlerde de bir kenetlenme içgüdüsü öne çıkıyor. Bütün bunlar ekseninde cumhuriyetin temelleri Devamı…