Aziz Pavlus Hristiyanlık için neler yapmıştır?

Aziz Pavlus Kimdir? St. Paul Kimdir nerede doğmuştur? Pavlus ne zaman yaşadı?

Aziz Paul’un Hristiyan olmadan önce adı neydi? Aziz Paulus nasıl Hristiyan oldu?

St. Paul – Aziz Pavlus Ne zaman yaşadı?

Hristiyanlığın yayılmasında büyük katkıları olan Aziz Pavlus (St.Paul, St.Paulus, Aziz Paul, Aziz Pavl olarak da bilinir) , M.S 1-10 yılları arasında Kilikya bölgesindeki Tarsus’ta bir Yahudi olarak dünyaya gelmiştir.İbranice adı Saul’dur.O dönemde Hellen şehirlerinde yaşayan Yahudiler vatandaş olamıyorlardı.Ancak şehre büyük hizmet vermiş yabancılara vatandaşlık veriliyordu. Pavlus babasından böyle bir unvan almıştı.Yani hem Yahudi hem de Roma vatandaşıydı.Mesleği çadırcılıktı. Elçilerin işleri bölümünde, Aziz Pavlus’un ilk Hristiyan hareketini bastırmak için kıyımlarda etkin rol oynamasından ve M.S 36 yılında Şam’a giderken Hz.İsa’nın ışığı ile karşılaşıp onunla konuşunca, nasıl tövbe edip Hıristiyan olduğundan bahis eder. Hz İsa’nın ona görünmesi nedeni ile havari sayılmaya hak kazandığına inanmıştır. Şam’da İsa öğretisi hakkında bilgi edinip Hıristiyan olduktan sonra ölüm tehditleri aldığında Tarsus’a kaçmıştır.

Az. Pavlus’un (St. Paulus’un) yolculukları

Aziz Pavlusun misyon yolculukları güzergahı

Aziz Pavlusun 1.yolculuk: Antakya’dan (M.S 47-49)

Aziz Pavlusun 2.yolculuk: Antakya’dan (M.S 50-53)

Aziz Pavlusun 3.yolculuk: Antakya’dan(M.S 53-57)

Roma’ya Yolculuk: Filistin’deki Caesarea’dan(MS 59-60)

İncil’in bölümlerinden olan mektuplar kısmında kendisine ait 13 mektubu vardır. Bu mektupların çoğunda Yahudi düşünce ve geleneklerini yeni durumlara uyarlamaya çalıştığı ve eski ahitteki yasaların Hz. İsa’nın öğretisine uygunluğunu araştırdığı görülür. Önce Antakya’da daha sonra ise Anadolu ve Yunanistan’a yaptığı üç uzun misyonerlik yolculuğuyla Hıristiyanlığı yaymıştır. Bu süre boyunca daha önce kurmuş olduğu amma bizzat ziyaret edemediği kiliselere yukarıda bahsedilen mektupları yazmıştır. Aziz Pavlus, özünde Musevi felsefesini ve Helenistik düşünceyi birleştirerek yeni bir inanç yaratmıştır. Hz.İsa’nın öğretilerinin Yahudi uygulamaları yada Helenistik din ve felsefe düşüncesine doğru değişim göstermemesine özellikle dikkat etmiştir.Kurduğu Hıristiyan cemaatlerini, hatalarını düzelterek ve tavsiyelerde bulunarak eğitmiştir. Aziz Paulus’un misyonerliğinin tipik gelişimi şöyledir:

Bir sinagogta vaaz vererek başlamış amma çok geçmeden insanları ayaklandırdığı gerekçesiyle dışlanmış, sonra az sayıda taraftarla Yahudi olmayanlara yönelmiş. Bu yönelişte paganlar arasında özellikle sünnet olmak ile ilgili korkudan dolayı: “Hristiyan olmak için önce Yahudi olmanıza gerek yok” sözü ile Yahudilik ile Hristiyanlalığın arasını açmıştır. Hristiyanlıktaki Domuz eti yasağının ve Sünnettin olmamasının asıl nedeni de bu dur diyebiliriz.

Zaman zaman yöneticilerle sorun yaşasa da çok sayıda insanı Vaftiz*1 etmiştir (Hıristiyan yapmıştır). Hıristiyanların, Yahudi yasalarını ne kadarını alıkoymaları konusunda iki tartışmayı sonuca bağlamak için Kudüs’e gitmiş amma orada tutuklanmıştır. İki yıl hapiste kaldıktan sonra Roma vatandaşı olarak imparatora başvuru hakkını kullanmış ve yargılanmak üzere Roma’ya götürülmüştür. Yaklaşık MS 67 de Roma’da şehit edilmiştir.

*1 Önceleri Vaftiz olanlar din değiştirmiş sayılmıyordu ki şu an bile Hristiyanların inançlarına göre yahudiler sadece İsa’nın göstermiş olduğu doğru yolu takip etmeyenlerdir. Bu yüzden hristiyanlıkta Eski Ahit (Tevrat) ve Yeni Ahit (4 Havarinin kitapları esas alınarak İsa’nın yaşamı anlatılır) vardır. 

Bu sayfayı değerlendir!
[Total: 1 Average: 5]
Kategoriler: