Satyres nedir? Satirler nedir? Satyr ne demek? Satir ne demek? Mitolojide Satirler. Satir nedir ne demek

Tiyatro’da anlamı:

Dionysos törenlerinde koronun hayvan maskeli oyuncusuna satır denir!

Satyr nedir ne demek? Satyr Hakkında bilgiler

Ormanlarda ve dağlarda yaşayan doğa cinleridir. Belden yukarısı insan, belden aşağısı at veya teke biçimindedir. Yassı burunları, kirpi saçları, keçi kulakları, kuyrukları, at toynağı biçiminde ayakları, iri ve kalkık erkeklik uzuvları vardı. Bu belirgin cinsel özellikleri nedeniyle, Dionysos ve Pan’ın alayında yer alırlardı. Kırlarda, ormanlarda, vadilerde, tepelerde kaval çalarak oynayıp zıplayarak gezerler, perilere tuzak kurar, onlarla ayak üstü ve kabaca çiftleşirlerdi. İnsanlara pek iyi davranmazlar, sürülere saldırır, ıssız yerlerde yolcuları korkuturlardı. Kötülüklerinin yanı sıra ödlek ve kalleştiler, ilk fırsatta tabanı yağlayıp kaçarlardı. Bunun için onların kutsal hayvanı tavşandır. 

Tasvirleri zamanla değişikliğe uğramıştır. En eski çağlarda edepsiz duruşları içinde, sakallı ihtiyarlar daha sonraları genç ve güzel oldular ve daha sonraları çocuk Satyr / Satir figürleri bollaştı. 

Olymposun diğer tanrıları kimdir?

Diğer tanrı, tanrıça ve mitolojik figürler

Bu sayfayı değerlendir!
[Total: 0 Average: 0]
Kategoriler: