Poseidon kimdir? Poseidon ne demek? Poseidon tanrı midir? Poseidon nasıl doğmuş? Poseidon’un sembolleri hangileri?

Poseidon kimdir?

Denizlerin tanrısı Poseidon, Zeus’un kardeşidir. Kronos yenildikten ve Zeus’un egemenliği kesinlikle gerçekleştikten sonra, Poseidon’a denizler üstünde egemenlik yetkisi düşmüştü. Zeus’tan sonra en önemli tanrıydı. Yunanlıların üç yanı denizle çevrili bir bölgede oturdukları düşünülürse, bu tanrıya ne kadar saygı besledikleri ortaya çıkar. Özellikle kıyı kentlerinde ve adalarda, denizcilerin, balıkçıların ve tacirlerin piri olarak görülmüştür. En ünlü tapınağı, Korinthos’ta bulunuyordu. 

Poseidon nerelere hakimdi?

Poseidon, denizlerden başka toprağın da sahibiydi. Hesiodos onu, ‘toprağın efendisi’, ‘yeri sarsan diye niteler. Yeryüzünün görünümünü değiştiren depremlerin yaratıcısı oydu. Bu bakımdan, iç bölgelerde yaşayanlar, özellikle yanardağ bölgeleri halkı ona özel bir önem veriyorlardı.

Poseidon gücünü nerdereden alırdı?

Poseidon böylece, elinde tuttuğu üç çatallı zıpkınıyla hem dalgaları kabartır, hem de toprağı sarsardı. 

Üçlü yabası topraktan ve kayalardan su fışkırttığı için, bol su kaynaklarının tanrısı da sayılmıştır. Ayrıca atın yaratıcısı veya evcilleştiricisi olarak kabul edilir. Dört ayaklı bu kara hayvanıyla deniz tanrısı arasındaki bu ilişki, kabaran dalgaların uyandırdığı imgeden doğmuş olabilir. Şu gerçek ki, yunus balığıyla birlikte at da Poseidon için kutsaldı. Yunus yerine kimi zaman ton balığı geçer. Bitkilerden de çam ağacı kutsaldır. 

Poseidon nerede yaşarmış?

Poseidon’un deniz dibindeki sarayı, Ege denizi derinliklerinde, Tenedos ile kayalık İmroz adası arasında geniş, kocaman bir mağaradadır. Poseidon, baştan aşağı altından olan ve hiç eskimeyen bu saraydan çıkınca, tunç ayaklı ve altın yeleli atların çektiği arabasına binerdi. Tanrının giysisi de altındı, kamçısı da. Şaha kalkarcasına fırlardı atlar. Çevresinde, deniz canavarları hoplayıp zıplayarak sevinç gösterilerinde bulunurlardı. Öylesine hızla koşardı ki atlar, arabanın altındaki tunç dingil ıslanmazdı bile. 

Poseidon kiminle evliydi?

Poseidon, Okeanos kızı Doris’in, deniz tanrılarından Nereus’la birleşmesinden doğan elli kızdan biri olan Amphitrite ile evliydi. Amphitrite önceleri, utangaçlığı nedeniyle, kendisine vurulan Poseidon’dan kaçar, Atlas’ın dünyayı omuzlarında taşıdığı uzak ülkeye varır. Poseidon ise Amphitrite’nin peşinden bir yunus balığı gönderir. Balık onu sırtına attığı gibi Poseidon’a getirir. Evlenirler ve deniz dibindeki altın saraylarında mutlu bir yaşam sürerler. 

Bu evlilikten deniz tanrısı Triton ve Helios’la evlenecek olan Rhodos meydana gelir. 

Poseidon’un elilik dişi ilişkilerinden hangi tanrılar doğmuştur?

Poseidon’un evlilik dışı ilişkilerinden birçok varlık doğar. 

Gaia ile birleşmesinden dev Antaios olur. Bu dev, yolcuları çevirip, onlarla çarpışmaktan zevk duyarmış. Yendikten sonra da, yolcuların kafataslarıyla kutsal babasının tapınağının çatısını örtermiş. Antaios’un hakkından yalnızca Herakles gelmiş. Devin toprağa her değişinde gücünün arttığını görünce, onu kolları arasına alıp havaya kaldırmış ve ezerek öldürmüş. 

Poseidon, Demeter ile birleşmek istemişse de, tanrıça buna razı olmamış; deniz tanrısının elinden kurtulmak için at kılığına girmiş. Poseidon bu oyunu farkedince, kendisi de at kılığına girmiş ve Demeter’e sahip olmuş. 

Gorgo Medusa ile bahar çiçekleri arasında, pamuk gibi çimenler üstünde çiftleşirlermiş. 

Poseidon’un Thoosa adındaki bir Nympha ile olan ilişkisinden Tepegöz Polyphemos doğar. Odysseus, bu tek gözlü devin tek gözünü kör ettiği için, denizler egemeni Poseidon’un öfkesini çekmiştir üstüne. 

Poseidon’un, Troizen kralı Pittheus’un kızı Aithra ile birleşmesinden Theseus doğar. 

Poseidon, tasvirlerinde Zeus’a çok benzer. Çoğun dik olarak, çıplak ve üçlü yabasına dayanır durumda gösterilir. Kimi zaman bir ayağını bir kaya parçasına veya yunus balığının sırtına dayar. 

Karışık saçları ve sakalı, yüzüne bir acı ifadesi verir. Güçlü kuvvetli kasların egemen olduğu çıplaklığı, vakardan çok, kaba kuvvet izlenimi bırakır. 

Amphitrite ise, ıslak saçları bir ağ içinde toplanmış olarak ve yunus balıkları, tritonlar, istiridyeler, yengeç vs. eşliğinde tasvir edilir. 

Olymposun diğer tanrıları kimdir?

Diğer tanrı, tanrıça ve mitolojik figürler

Kategoriler: