Eski Yunan Mitoloji Herakles kimdir

Mitolojide Herakles kimdir? Herkül kimdir? Herakles’in işaretleri nedir? Herkül’ün işaretleri nedir?

Herakles tanrı mı?

Mitolojide Herakles Kimdir?

(Herkül)

Herkül Herakles yada Hercules de denir. Bir Tanrıçadan doğmadığı için, mitoloji Herakles’i bir tanrı olarak kabul etmez. Bir yiğit, çetin işlerin üstesinden gelmeyi başaran bir kahraman, sonra da Olympos dağındaki tanrılara nektar sunan bir saki olarak gösterilir. 

Herakles, Zeus’un Alkmene’den olan oğludur. Alkmene, Amphitryon ile evlidir. Çapkın Zeus Alkmene’ye kocası Amphitryon kılığında yaklaşır ve ona sahip olur. Alkmene aynı gece asıl kocasıyla da beraber olur. Bu birleşmeler sonucu Alkmene ikiz doğurur. İkizlerden Herakles Zeus’un oğludur. Alkmene Zeus’tan gebe kalınca, kıskanç Hera öç almak için fırsat kollamaya başlar. Bu da Herakles kimdir sorusunun cevabıdır.

Hera nasıl intikam alır?

Perseus soyundan doğacak ilk çocuğun, bütün insanlara egemen olması için Zeus’tan söz alır. O sırada Perseus soyundan Sthelenos’un karısı yedi aylık hamiledir. Hera Alkmene’nin doğumunu geciktirip, Sthelenos’un karısının önce doğurmasını sağlar. Bunun sonucu olarak da Herakles, hayatı boyunca yeteneksiz Eurystheus’a boyun eğecektir. Fakat Hera’nın hıncı henüz bitmemiştir. Herakles henüz sekiz aylıkken ve ikiz kardeşiyle kundakta yatarken iki kocaman yılan gönderir. Daha o yaşlarda bile çok güçlü olan Herakles, her iki yılanı da boğar. Bu olayı yorumlayan biliciler, Herakles’in şu dünyada yaşayan varlıkların en güçlüsü olacağını haber verirler. 

Herkül (Herakles) neden Aslan postunu sırtına geçirir?

Herakles 18 yaşına gelince babasının sürülerine musallat olan aslanı öldürür ve aslanı yüzüp postunu sırtına geçirir, kafatasını ise miğfer yapar. Aslanı öldürdükten başka, Thebaililerden haraç alan Orkhomenos kralının adamlarının da burunlarını, kulaklarını ve ellerini keser. Thebai kralı Kreon, büyük kızı Megara’yı ödül olarak Herakles’e verir, tanrılar da armağanlar yollarlar. Hermes bir kılıç, Apollon yay ve oklar, Hephaistos altın bir göğüslük, Athena bir giysi, Poseidon bir at gönderir. Hera’ya gelince, kahramanı çıldırtır. Herakles, bir çılgınlık nöbeti sırasında Megara’dan olan üç çocuğuyla birlikte ikiz kardeşinin çocuklarını da ateşe atarak öldürür. Bunun üzerine gönüllü olarak sürgüne gider. Sonra Delphoi bilicisinden akıl danışır. Bilici ona, Kral Eurystheus’a gidip uzun bir süre onun bütün buyrukları yerine getirmesini, ölümsüzlüğe ulaşmanın yegane yolunun bu olduğunu söyler. 

Herakles’e verilen 12 görev hangileridir?

Herakles Eurystheus’un hizmetine girer

Eurystheus’un buyurduğu oniki işi başarır

 1. Nemea aslanıyla boğuşur, aslanı topuzuyla öldürür, postunu kendine giyecek yapar. 
 2. Lerna bataklığında yaşayan dokuz başlı yılanı öldürür. Yılanın başlarından biri koptuğunda yerine iki tane çıkıyordu. 
 3. Rüzgar gibi hızlı koşan Keryneia Geyiğini yakalar. 
 4. Erymanthos Dağındaki yaban domuzunu tutar. 
 5. Stymphalos bataklığındaki insan eti yiyen kuşları ürkütür, öldürür. 
 6. Elis Kralı Augias’ın ahırlarını temizler. Dağ gibi gübre yığınlarını bir günde temizlemesi gerekiyordu. 
 7. Burnundan ateş püskürten Girit boğasını yakalar. 
 8. Thrakia Kralının insan eti yiyen atlarını Mykenai’ya getirir
 9. Amazonlar kraliçesiyle savaşarak kraliçenin kemerini alır. 
 10. Dünyanın batı ucunda bir adada oturan üç gövdeli dev Geryoneus’un sığırlarını çalar ve yolda başka savaşlar da yapar. Bu arada zalim Mısır Kralı Buseiris, Antaios, Cacus isimli devlerle savaşır
 11. Dünyanın batı ucundaki tanrı bahçelerinden Hesperid’lerin altın elmalarını çalıp getirir, ona bu işte atlas yardım eder. 
 12. Yeraltında yaşayan cehennem köpeği Kerberos’u yakalayıp yeryüzüne çıkarır, sonra yine yerine bırakır. 

Herakles, bu oniki işten başka sayısız serüvenlere girer. Lydia Kraliçesinin hizmetinde bir yıl kadın kılığında, yün eğirmek, kadın işleri görmek zorunda kaldı. Prometheus ile Alkestis’i kurtardı. Truva’yı tahrip etti. Argonautlar seferine katıldı. Akheloos ile yaptığı teke tek döğüşü kazanıp Deianeira ile evlendi. Kentaur Nessos, Deianeira’ya yanaşmak isteyince Herakles, Lerna bataklığının yılanının zehirli kanına batırılmış oklardan biriyle Nessos’u öldürdü. Nessos ölürken, kötülük için, Deianeira’ya yarasından akan kanları toplamasını söyledi. Bu kanların ileride, kocasının sevgisini yeniden kazanabilmesi için büyü olacağını söyledi. Herakles, Oikhalia’yı zapt ettikten sonra güzel İole’yi alıp gelince, Deianeira, Herakles’e bu kana bulanmış bir gömlek yolladı. Herakles onu sırtına giyer giymez, derisine yapışıp Herakles’i tutuşturmaya başladı. Dayanılmaz işkenceye son vermek için Herakles, Oita Dağında bir odun yığını hazırlattı ve kendini alevler içine attı. Bu sırada yükselen alevler arasında, gökten bir bulut indi, Zeus’un kutsal oğlu kahraman Herakles’i alıp Olympos’a götürdü. Ölümsüzlüğe kavuşan Herakles, Hera ile barışarak Hebe ile evlenip mutlu bir sonsuzluğa erdi. 

Herakles, sanatsal tasvirlerinde güçlü adaleleriyle, erkeksi heybetli vücuduyla dikkati çeker. Kimi zaman kalın sopasına dayanmış olarak dimdik durur, kimi zaman da oturmuş durumdadır, düşünceli bir ifade içindedir, yeni serüvenler bekliyor gibidir.

Olymposun diğer tanrıları kimdir?

Diğer tanrı, tanrıça ve mitolojik figürler