Yeraltı Tanrısı Hades

Hades wiki. Hades kimdir? Hades ve Persephone kimdir? Hades kimin oğlu? Hades’in işaretleri? Mitolojide Hades’in görevi nedir? Tartaros neresi? Tartaros nedir?

Hades’in anlamı nedir?

Mitolojide Hades

Kronos’un üç oğlu (Zeus, Poseidon ve Hades), dünyaya aralarında paylaşırlarken Hades’in payına yer altı dünyası düşmüştü. İnsanların ve tanrıların hiç sevmedikleri Hades, karısı Persephone ile beraber yeraltında gölgeler halinde dolaşan ölülere hükmeden sert sakallı, karışık saçlı, sert, zalim bir tanrıydı. 

Hades’ın anlamı nedir?

Hades Başlığı ne işe yarar?

Hades kelimesi ‘görünmeyen’ anlamına gelir. Hadesin Başlığı Sihirli bir başlık onu görünmez yapar. Aynı başlığı Hades’ten başka, Athena, Hermes, Perseus ve Herakles de takmışlardır. Ülkesinin girenlere daima açık kapısından, kimse dışarı çıkamaz. Hades kelimesi klasik çağda yalnız yer altı hakiminin adı olarak kullanılmış, fakat yer altı ülkesi anlamında kullanılmamıştır. Hades’in bir adı da ‘Pluton’dur. 

Hades Demeter Hangi Kızı ile evlenir?

Hades’in eşi kimdir?

Hades’in karısı toprak ve bereket tanrıçası Demeter’in kızıdır. Ölüler ülkesi kralının Persephone’yi elde etmesi hiç de kolay olmamıştır ve karısı Persephone’ye de genellikle bağlı kalmıştır. Karısını yalnızca iki kez aldatmıştır. İlkin Mintha Adında bir ırmak perisiyle ilişkisi olmuştur. Persephone’nin hışmına uğrayan bu periyi sevgilisi Hades, naneye dönüştürmüştür. İkinci kaçamağını ise Okeanos kızı Leuka ile yapmış, Leuka da sonunda gümüşten bir kavak olmuştur. 

Hades ne tanrısı?

Hades nerede hüküm sürer?

Hades ülkesinden bahsetmek gerekirse, Hades ülkesi Tartaros ve Erebos olmak üzere iki bölümden oluşurdu. Tartaros, Erebos’a göre daha derinlerde yer alırdı. İnsanlar öldükten sonra Erebos’a, sonra da Tartaros’a giderlerdi. Erebos, genellikle yer altı karanlığının adıdır. Tartaros ise bu karanlığın dibindeki tutsaklar yeridir. Hades ülkesinde kayıkçı Kharon, iniltiler ırmağıyla üzüntü ırmağının birleştiği yerde ölüleri karşılar, karşı kıyıya, yani Tartaros’a geçirirdi. Suratsız, sert ve kaba bir ihtiyar olan Kharon, ölü ruhlara ırmağı geçirtmek için ücret alır, geçiş parası vermeyenleri de kayığına almazdı. Tartaros’un kapısında Kerberos adı verilen üç başlı, ejder kuyruklu cehennem köpeği beklerdi. Tartaros’a gelen herkesi içeri almasına rağmen, kimsenin dışarı çıkmasına izin vermezdi. Burada ölüleri üç yargıç sorguya çekerdi. Kötüler sonsuz acı çekmek için cehennemin derinliklerine fırlatılır; iyiler ise sonsuz mutluluk içinde ömür sürmek için Eylsion kırlarına gönderilirdi. 

Hades, ölü ruhlardan başka, bütün yer altı kaynak ve zenginliklerinin de sahibidir. İstediğini zengin eder, istediğinin ise elinden malını mülkünü alır, yoksul bırakırdı. 

Olymposun diğer tanrıları kimdir?

Diğer tanrı, tanrıça ve mitolojik figürler