Eski Yunan - Mitolojide Dionysos kimdir?

Dionysos kimdir? Dionysos ne tanrısıdır? Dionysos şenlikleri ne zaman yapılır? Dionysus kim? Lidyalılardın şarap tanrısı kimdir?

Eski Yunan Mitolojisinde Dionysos Kimdir?

Doğurganlık, meyve, bitki, üzüm hasatı ve şarap tanrısı

Bacchus da denirdi. Zeus’un Thebai’li Semele’den olan oğludur. Zeus’un karısı Hera yine bitmek bilmeyen kıskançlık ve öfkeyle, ihtiyar bir sütnine rolüne girerek, Semele’ye şöyle der: “Zeus’a yalvar da sana Tanrı olarak kendini bütün görkemiyle göstersin!’ Buna kanan Semele, Zeus’tan böyle bir dilekte bulunur. Fakat bu onun ölümüne sebep olur. Zira Zeus kendini bir yıldırım şeklinde göstermiştir. Semele bu esnada karnındaki yedi aylık çocuğunu düşürür, bu çocuk Zeus’tan olma Bacchus, yani Dionysos’tur. Zeus, Semele’nin düşürdüğü ve mucizevi olarak orada biten sık yapraklı bir sarmaşığın yanmaktan koruduğu Dionysos’u doğumuna kadar baldırında saklar. Sonra onu Hermes’e vererek Semele’nin evli kızkardeşi İno’ya yollar. Fakat Hera’nın kıskançlıkları yine kendini gösterir. Bu karı kocanın başına gelmedik kalmaz. Zeus, oğlunu kıskanç karısının elinden zor kurtarır, bir keçiye dönüştürmek zorunda kalır onu. Hermes, Dionysos’u Nysa Dağına Nympha’ların arasına götürür. Bu periler onu büyütüp, eğitirler. Eğiticileri arasında Silenos da vardır. Dionysos, ergenlik çağına gelince üzümü ve şarap yapma sanatını bulur. Bir söylenceye göre, bu tatlı içkiden biraz fazla kaçırdığı için Hera’nın hışmına uğrayarak delirir. Sonra Nymphalar, Satyrler ve Silen’lerden oluşan alayıyla dünyayı dolaşmaya başlar. Her gittiği yere asma götürür. Şarap tanrısı Phrygia’yaya gelinceye kadar delilinden kurtulamamıştır; Phrygia’yaya gelince Rheia tarafından iyileştirilir. 

Dionysos, bir Thrakia Tanrısıydı. Coşkunluk dolu kültü, Yunanistan’a tarihi devirlerden biraz önce gelmişti. ‘Bakkhalar’ denen kadınlar, tıpkı Tanrının kendisi gibi, çıplak bedenlerini benekli ceylan postlarıyla örter, başlarına sarmaşık çelenklerini sarar, tanrıyı çılgınca kutlarlar, ormanlarda, kırlarda raks ederlerdi. O sırada doğa ile bir olan Bakkha’lar üstün bir güçle önlerine gelen vahşi hayvanları da parçalarlardı. Şerefine düzenlenen bu çılgınca şenliklere engel olmak isteyen erkekleri Dionysos cezalandırırdı. Sonunda Apollon, Delphoi’deki kahin tapınağına bu yeni tanrıyı da aldı. Kış aylarında tapınak, Dionysos’un oldu. Dionysos tapımı, böylece bir düzene girdi. Atina’da süren bahar bayramına, yanında Satyrler, Silenler ile Dionysos da katılırdı. Dionysos’un karısı Ariadne’dir. 

Eski Yunan Sanatında Dionysos, uzun elbiseler giymiş, başında sarmaşıklarla örülü bir çelenk, elinde bir şarap kupası, saçlı, sakallı bir adam olarak tasvir edilir. Yanında alayından kimseler ve onunla ilgili kişiler bulunur. Onun kutsal bitkileri, asma ve sarmaşıktır. Hayvanları ise aslan, kaplan, vaşak, yunus, boğa ve keçidir. 

Olymposun diğer tanrıları kimdir?

Diğer tanrı, tanrıça ve mitolojik figürler