Eski Yunan Mitolojisinde Demeter
Eski Yunan Mitolojide Tanrıça Demeter

Demeter ne tanrısı?

Hades Demter in Kızı Persephone ile evlenir

Antik çağ, eski Yunan mitolojisine göre Kronos’la Rheia (Kızkardeşi)’nin kızıdır. Toprak ana, verim, bereket tanrısıdır. Demeter, oturmuş veya ayakta heybetli bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Yüzünde sakin, hüzün dolu, anlayışlı bir ifade vardır. İşaretleri: Kızının arayışının simgesi olarak meşale, başaktan bir taç veya demet, bir kadeh, içinde meyve bulunan sepet, mistik kutu, asa, domuz yavrusu veya yılandır. 

Demeter şenlikleri

Demeter adına ekin ekme zamanında şenlikler yapılır, bu şenliklere yalnızca kadınlar katılırdı. Kutsal efsaneye göre Demeter’in kızı Persephone, Hades tarafından kaçırılmıştı. Persephone, çayırda çiçek topluyordu, birden bire yarılan topraktan Hades yeryüzüne çıktı. Perspephone’yi arabasına atarak yer altı ülkesine kaçırdı. Demeter acılar içinde kayıp kızını aramak için yollara düştü, her tarafı dolaştı. Fakat nafile! Persephone yer altı ülkesinde bir nar tanesi yemiş, artık oranın kraliçesi olmuştu. Fakat Zeus çaresiz annenin yakarışlarının sonunda, Persephone’nin kızgın güneş altında tarlaların boş olduğu yaz dönemini ölüler ülkesi kraliçesi olarak yeraltında geçirmesine, yılın geri kalan üçte ikilik kısmını ise yeryüzünde annesinin yanında kalmasına müsaade etti. Demeter’in bir ölümlüyle evliliğinden olma Plutos (Servet Tanrısı) adında bir de oğlu vardır. 

Olymposun diğer tanrıları kimdir?

Diğer tanrı, tanrıça ve mitolojik figürler

Bu sayfayı değerlendir!
[Total: 0 Average: 0]