Türkiye Genel Bilgi

Türkiye nerede? Türkiyenin Sınırları Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yaklaştığı bir alanda yer alan Türkiye Cumhuriyeti, doguda Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan ve Iran, batıda Bulgaristan ve Yunanistan, güneyde Suriye ve Irak ile komsudur. Bu sınırların çoğu Osmanli imparatorluğunun parçalanmasından sonraki anlaşmalarla çizilmiştir. Konumu nedeniyle eski Asya Türk kültürünün Avrupa’ya Devamı…

TÜRKİYE’NİN İDARİ VE SİYASİ YAPISI

Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM kararı ile kurulmuş tam bağımsız bir devlettir. 1. Dünya savaşından ağır yaralar alan Osmanlı İmparatorluğu topraklarının sadece % 21 üzerinde kurulmuş devlettir. Türkiye siyasi tarih  Türkiye’nin siyasi tarihini incelemek için 5 döneme ayırabiliriz.   1923- 1938 arası: Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığında İsmet Devamı…

MARDİN TARİHİ VE SÜRYANİLİK TARİHİ

SÜRYANİLİK VE TARİHİ Süryaniler neye İnanır? Süryaniler Kimdir? Süryani nedir? Süryaniler Nerede Yaşar? Süryaniler 4000 yıldır Mezopotamya’da yaşıyor. Başka bir deyişle bugün Türkiye, Irak ve Suriye devletlerinin bulunduğu bölgenin ilk sakinlerinden dir. Kudüs’ten sonra Hıristiyanlığı kabul eden ilk müminlerde Antakya’da oturan Süryanilerdi. Süryani kilisesi Antakya’da kurulan bu ilk inananlar topluluğun Devamı…

HARRAN’IN TARİHİ VE MİMARİSİ

Bilen ve bilinmeyeni ile Harran Tevrat ve Harran Tevrat’ta “Haran” olarak geçen yerin burası olduğu söylenir. İslam tarihçileri kentin kuruluşunu Nuh Peygamber’in torunlarından Kaynan’a veya İbrahim Peygamber’in kardeşi “Aran”a (Haran) bağlarlar. XIII.yy tarihçilerinden İbni Şeddad, Hz. İbrahim’in Filistin’e gitmeden önce bu şehirde oturduğunu, bu nedenle Harran’a Hz. İbrahim’in şehri de Devamı…

Bursa Camileri

BURSA TARİHİ CAMİLERİ VE TÜRBELERİ

Bursa Tarihi Geçmişi Bursa’nın eski tarihine dair bilgimiz çok eksiktir. Şehrin bugünkü adı büyük olasılıkla , kendisine ilk çağlarda verilen Prusa isminden türemiştir. Prusa’nın Bitinya kırallarından Prusias zamanında kurulmuş olması muhtemeldir. Hatta bu devirde mevcut diğer Prusa’lardan ayırmak üzere şehir Prusa ad Olypum diye adlandırılmıştır. Şehri kuran hükümdarın, Kresus (Strabon) Devamı…