Hristiyanlık ve Konsiller

Konsil nedir? Hristiyanlıkta Konsiller Tarihi Hristiyanlıkta konsiller Hristiyanlıkta konsiller, din adamlarının Hristiyanlıkla ilgili tartışmalı konuları aydınlatmak ve bir sonuca bağlamak için, tartışılacak konunun önemi ve ilgilendirdiği bölge oranında büyük toplantılar düzenlemişlerdir. Bu toplantılara “Konsey” ya da “Konsil” adı verilmektedir.    Genel Konsiller nedir? Tartışılacak konu, bütün Hristiyanları ilgilendiriyorsa, “Genel Konsil” Devamı…