Haçlı Seferleri haritası

ANADOLU’DAN GEÇEN HAÇLI SEFERLERİ

Kaç Tane Haçlı Seferi Vardır? Olmuştur? Toplamda 8 tane haçlı seferi olmuştur Bu makalede ise Anadolu üzerinden geçen seferler incelenmektedir. Haçlı Seferlerinin çıkışı? Avrupalıların, Akdeniz’e, Akdeniz ticaretine, Doğu Akdeniz limanlarından Çin ve Hindistan’a uzanan ipek ve baharat yolları üzerindeki dünya ticaretine egemen olabilmek amacıyla, din savaşı süsü vererek giriştikleri seferler Devamı…

(MONASTİSİZM) HRİSTİYANLIK’TA MANASTIR YAŞAMI

Manastır ne demek? Manastır nedir? Monastisizm ne demek?  Dünyevi şeylerden uzaklaşarak, yalnız ya da cemaat olarak üst derecedeki dinsel deneyimlerle, bunların geliştirilmesi idealini gerçekleştirmek için seçilmiş bir yaşam biçimi demektir. Monastisizm in belirli ilkeleri vardır. Bunlar yalnızlık, ibadet, Tanrı’ya itaat, dini hizmet, oruç ve bekarlıktır.  Manastırın tanımı Manastır bir duvarla Devamı…

Hristiyanlık ve Konsiller

Konsil nedir? Hristiyanlıkta Konsiller Tarihi Hristiyanlıkta konsiller Hristiyanlıkta konsiller, din adamlarının Hristiyanlıkla ilgili tartışmalı konuları aydınlatmak ve bir sonuca bağlamak için, tartışılacak konunun önemi ve ilgilendirdiği bölge oranında büyük toplantılar düzenlemişlerdir. Bu toplantılara “Konsey” ya da “Konsil” adı verilmektedir.    Genel Konsiller nedir? Tartışılacak konu, bütün Hristiyanları ilgilendiriyorsa, “Genel Konsil” Devamı…

Eski Ahit, Yeni Ahit

Eski ve Yeni Ahit hakkında bilgi Tevrat ve Eski Ahit arasındaki farkı var mı? Eski Ahit nedir? Eski Ahit kaç kitaptan oluşur? Bibble denince akla Kitabı Mukaddes gelir tanımlamayı aşağıdaki formül ile basıtleştirebiliriz. BIBBLE = KITABI MUKADDES = ESKİ AHİT + YENİ AHİT (AHIT = İTTİFAK, MİSAK) Yani Kitabı Mukaddes, Devamı…

MARDİN TARİHİ VE SÜRYANİLİK TARİHİ

SÜRYANİLİK VE TARİHİ Süryaniler neye İnanır? Süryaniler Kimdir? Süryani nedir? Süryaniler Nerede Yaşar? Süryaniler 4000 yıldır Mezopotamya’da yaşıyor. Başka bir deyişle bugün Türkiye, Irak ve Suriye devletlerinin bulunduğu bölgenin ilk sakinlerinden dir. Kudüs’ten sonra Hıristiyanlığı kabul eden ilk müminlerde Antakya’da oturan Süryanilerdi. Süryani kilisesi Antakya’da kurulan bu ilk inananlar topluluğun Devamı…

Niğde tarihi yerler

Niğde Tarihi Yerler & Gümüşler Manastırı

Niğde Tarihi Yerler Niğde’nin eski adı nedir? Niğde’nin eski adı nedir? 10 km uzaklıktaki Aktaş Köyü yakınlarında bulunan, Andabalis (Andaval) Kilisesinde muhtemelen M.Ö 5 YY olarak tarihlenen bir Hitit Kitabesi bulunmuştur. Bu kitabe üzerine profilden tasvir edilmiş bir kral kabartması ve Hitit Hiyeroglifiyle yazılmış bir yazı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde Hiyeroglif Devamı…

Kapadokya peri bacaları tarihi

Peri Bacaları Tarihi ve Kapadokya Tarihçesi

Kapadokya Bölgesinin Yer Bilimsel Oluşumu Peri Bacaları tarihi ve oluşumu Kapadokya Peri Bacaları tarihi oluşumu tamamen doğaldır. iç Anadolu’da Antik Çağdan bu yana varolan bir bölgenin adıdır. Jeolojik açıdan ayrı bir önemi bulunan Kapadokya’nın ya Kayseri, Niğde ve Kırşehir arasında üçgen bir bölgeyi kapsadığı ya da Ürgüp, Avanos ve Nevşehir Devamı…

Philadelphia (Alaşehir) Sardes

Philadelphia (Alaşehir) Saint Jean Kilisesi Sardes

Philadelphia (Alaşehir) Philadelphia (Alaşehir), Bozdağlar’ın kuzey eteklerinde kurulmuştur. Manisa ilinin güney dogusunda bulunmaktadır. Il’e uzaklığı 110 km.dir. Denizden yüksekliği 189 m.dir. Alaşehir, dogu-bati yönünde geniş bir düzlük olan “Alaşehir Ovası” üzerindedir. Akdeniz iklim özelliğine sahiptir.  Philadelphia (Alaşehir), M.Ö. 150-138 yılları arasında, Bergama Kralının kardeşi II. Attalos Philadelphos tarafından kurulmuştur. Attalos’a, Devamı…