Çatalhöyük Ana Tanrıça Kültü

Anadolu’da Çatalhöyük Ana Tanrıça Kültü

Çatalhöyük Ana Tanrıça Kültü Çatalhöyük Ana Tanrıça kültü bilinen en eski Ana Tanrıça dır. Ana tanrıçalar, antik mitolojilerde üremeyi ve bereketi simgeleyen, insanlığın, özellikle de kadının koruyucuları olarak düşünülen tanrısal doğaüstü varlıklardır.  Ansiklopedik Arkeol, Doğurgalığı, verimi, üreticiliği simgeleyen ve daha yeni taş döneminden başlayarak tek tanrılı dinlere değil değişik adlarla Devamı…

Faselis Phaselis Antik Kenti Hikayesi Tarihi

Phaselis ne demek? Faselis ne demek? Phaselis ne demek? Yada Faselis’ın anllamı sorularının cevabını şu şekilde verebiliriz. Bulunan kaynaklar Faselis’te Rodos’ta kullanılan Dor lehçesinin konuşulduğunu ortaya koymaktadır. Sami dilinde Faselis “Yehova Korusun” Yunanca’da ise fasulye ve bir çeşit yelkenliye benzer gemi demektir. Faselis ticaret yolu üzerinde olduğu için Fenikelilerde kullandı Devamı…