Mitolojide Hera ne tanrısıdır?

HERA (JUNON)  Hera kimdir? Kronos’un büyük kızı olan Hera aynı zamanda Baş Tanrının karısıdır. Zeus kendisine bir hayat arkadaşı aradığı zaman o henüz sütannesi Markis ile birlikte yaşayan genç bir kızdı, ve Markis onu hiç yalnız bırakmıyordu. Bununla beraber bir kış mevsiminin çok soğuk bir gününde Hera ıssız bir yerde Devamı…

Hatay Mozaik Müzesi & Saint Pierre Kilisesi

Antakya Mozaikleri Müzesi – Hatay Müzesi Tarihçesi Hatay’da ilk kez 1932 yılında bilimsel kazıların başlanması ile, M.Ö. 4. binden itibaren zamanımıza kadar her devrin çeşitli kültür ve tarihi belgelerini bünyesinde toplayan Antakya Mozaik Müzesine ihtiyaç doğmuştur. Çalışmaların henüz ilk yıllarında çeşitli ve değeri büyük olan tarihi eserlerin bulunmuş ol-ması, Fransız Devamı…

Faselis Phaselis Antik Kenti Hikayesi Tarihi

Phaselis ne demek? Faselis ne demek? Phaselis ne demek? Yada Faselis’ın anllamı sorularının cevabını şu şekilde verebiliriz. Bulunan kaynaklar Faselis’te Rodos’ta kullanılan Dor lehçesinin konuşulduğunu ortaya koymaktadır. Sami dilinde Faselis “Yehova Korusun” Yunanca’da ise fasulye ve bir çeşit yelkenliye benzer gemi demektir. Faselis ticaret yolu üzerinde olduğu için Fenikelilerde kullandı Devamı…

Perge Antik Kenti Tarihi

Perge Tarihi Antalya Perge Antik Kenti Perge Antalya Planı Antalya Perge Antik Kenti nerede? Perge antik kenti nerededir sorusunun yanıtı: Antalya’nın 18 km doğusunda Düden ve Aksu akarsuları arasında kurulmuştur bir antik kenttir. Aksudan kuzeye dönülür ve 2 km sonra Perge’ye ulaşılır.  Perge Antik Kenti Tarihi Perge Kentine en eski Devamı…

Antalya Alanya Side

Antalya Alanya Side Antalya Tarihi Antalya ili; eski küçük Asya’daki Antik bölgelerden Pamfilya’nın tamamını; Pisidya, Kilikya ve Likya’nın bir bölümünü kısmen içine almaktadır. Birbirine komşu olan bu Antik Çağdaki Bölgeler, aynı tarihli olaylara sahne olmuşlar ve Küçük Asya Tarihi’nde çok az rol almalarına karşılık ,geride büyük birer kültür izi bırakmışlardır. Antalya Devamı…

Dalyan Kaunos Euromos Antik Kentleri

Dalyan Kaunos Antik Kenti Dalyan’dan tekneyle gelirken şansınız varsa Dalyan Karetta Karetta Kaplumbağlarını de görmek mümkün olabilir, ören yeri iskelesinden on dakikalık bir yürüyüşle Kaunos Antik kentine ulaşılır. Denizden yatla gelindiğinde Delikli Ada çevresinde demir atıp tekneyle iskeleye çıkılabilir. Dalyan Kaunos ticari açıdan önemli bir liman kentiydi.Zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla Devamı…

Nysa ören yeri

Nysa Antik kenti

Nysa Antik Kenti Tarihi Aydın’ın doğusunda, Messogis dağının eteklerinde, yazın kuruyan sayısız küçük dere yatakları vardır. Sultanhisar’ın bir 1,5km kadar yukarısında bu dere yataklarından kalıntılarından birinin kenarında Nysa kalıntılarını bulursunuz. Antik dünya haritasında Nysa çok karşılaşılan yaygın bir isimdir. Bizanslı Stephanus aynı isimli on şehirden bahseder. Nysa, Helenistik dönemin soylu Devamı…

Didim ve Apollon Tapınağı

Apollon Tapınağı ve Apollon Kültü Didyma – Didim Apollon Tapınağı Milet’in güneyinde İ.Ö. 9.yy. da İonlar’ın bu bölgeye yerleşmeleriyle oluşmuş bir kenttir.Fakat hiçbir zaman bir kent niteliği taşımamıştır. Ünü Apollon Tapınağı’ndan gelir. Apollon baş tanrı Zeus ile bir Titan kızı olan Leto‘nun oğludur.  Apollon kehanet ve hakikat tanrısıdır. İkiz kızkardeşi Devamı…

MİLETOS – MİLET ANTİK KENTİ ÖRENYERİ

MİLET ÖRENYERİ TARİHİ Düzenli bir planın uygulandığı kentleşmeye geçiş, Milet antik kenti kalıntılarından saptanabilmiştir. Eski bir liman kenti olan Miletos, İ.Ö. 494 yılında Lade Adası yanındaki deniz savaşında yenilgiye uğrayınca Persler tarafından bütünüyle yakılıp yıkılmıştı. Kentin yeniden kurulması Persler’in 479 yılında Plataiai’de yenilmesinden sonra Batı Anadolu’daki Pers boyunduruğunun kalkması sırasına Devamı…

Ephesos, Efes Tarihi

Ephesos – Efes Tarihi – Ayasulluk Tepesi -İsabey Cami – Saint Jean Kilisesi

Ephesos Efes Tarihi Ephesos Efes Tarihi Antik Kentin Dönemleri Efes Tarihi Antik Kent Ephesos Batı Anadolu’ da, Ionia bölgesinde kurulmuş antik çağ kentlerinden en ünlüsüdür.Kalıntıları bugün İzmir’in Selçuk ilçesi yakınlarındadır. Kent, önceleri Kaystros (Küçük Menderes) Irmağı’nın Ege Denizi’ne döküldüğü körfezin kıyısında ve Prion (Panayır) Dağı‘nın eteğindeydi. Irmağın getirdiği alüvyonlar limanı Devamı…