(MONASTİSİZM) HRİSTİYANLIK’TA MANASTIR YAŞAMI

Manastır ne demek? Manastır nedir? Monastisizm ne demek?  Dünyevi şeylerden uzaklaşarak, yalnız ya da cemaat olarak üst derecedeki dinsel deneyimlerle, bunların geliştirilmesi idealini gerçekleştirmek için seçilmiş bir yaşam biçimi demektir. Monastisizm in belirli ilkeleri vardır. Bunlar yalnızlık, ibadet, Tanrı’ya itaat, dini hizmet, oruç ve bekarlıktır.  Manastırın tanımı Manastır bir duvarla Devamı…

Hititler – Hitit İmparatorluğu Tarihi – Hatuşa Alacahöyük ve Yazılıkaya

Hitit Tarihi Hititlerin Kökenleri Hititlerin kökeni hakkında ne yazık ki elimizde çok az bilgi var. Dilleri Hint- Avrupa dil grubuna ait Hititlerin, Kafkaslar üzerinden İç Anadolu’ya göç etmiş olasılığı vardır. Göçün M.Ö. 3.binin ikinci yarısında olduğu düşünülür. Kesin bir tarih vermek kolay değil, çünkü ne kanlı bir istila ne de Devamı…

Philadelphia (Alaşehir) Sardes

Philadelphia (Alaşehir) Saint Jean Kilisesi Sardes

Philadelphia (Alaşehir) Philadelphia (Alaşehir), Bozdağlar’ın kuzey eteklerinde kurulmuştur. Manisa ilinin güney dogusunda bulunmaktadır. Il’e uzaklığı 110 km.dir. Denizden yüksekliği 189 m.dir. Alaşehir, dogu-bati yönünde geniş bir düzlük olan “Alaşehir Ovası” üzerindedir. Akdeniz iklim özelliğine sahiptir.  Philadelphia (Alaşehir), M.Ö. 150-138 yılları arasında, Bergama Kralının kardeşi II. Attalos Philadelphos tarafından kurulmuştur. Attalos’a, Devamı…

Didim ve Apollon Tapınağı

Apollon Tapınağı ve Apollon Kültü Didyma – Didim Apollon Tapınağı Milet’in güneyinde İ.Ö. 9.yy. da İonlar’ın bu bölgeye yerleşmeleriyle oluşmuş bir kenttir.Fakat hiçbir zaman bir kent niteliği taşımamıştır. Ünü Apollon Tapınağı’ndan gelir. Apollon baş tanrı Zeus ile bir Titan kızı olan Leto‘nun oğludur.  Apollon kehanet ve hakikat tanrısıdır. İkiz kızkardeşi Devamı…

Asklepion Bergama – Asklepios

Bergama Asklepion Şifa Tanrısı Asklepion ve Pergamon Asklepion’u Bergama Asklepion’u Eskiçağ’da Epidauros ve Kos’taki örneklerin yanında yer alacak önemde idi. Pergamon Asklepionu tarihsel açıdan, Bergama’da ilk Asklepios Tapınağı M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısında kurulduğu görülmüştür ve Hellenistik Dönem’de geliştiği saptanmıştır. Ancak Bergama’nın Asklepion’u en parlak devrini M.S. 2. yüzyılda yaşamıştır. Devamı…

Bursa Camileri

BURSA TARİHİ CAMİLERİ VE TÜRBELERİ

Bursa Tarihi Geçmişi Bursa’nın eski tarihine dair bilgimiz çok eksiktir. Şehrin bugünkü adı büyük olasılıkla , kendisine ilk çağlarda verilen Prusa isminden türemiştir. Prusa’nın Bitinya kırallarından Prusias zamanında kurulmuş olması muhtemeldir. Hatta bu devirde mevcut diğer Prusa’lardan ayırmak üzere şehir Prusa ad Olypum diye adlandırılmıştır. Şehri kuran hükümdarın, Kresus (Strabon) Devamı…