Ankara Roma Tapınağın, Augustus Tapınağı

Ankara Roma Augustus Tapınağı

Ankara Roma Agustus Tapınağı Augustus Tapınağı Ankara Ankara Roma Augustus Tapınağı, Ankara’nın merkezi olan Ulus Meydanındaki Hacı Bayram Caminin hemen arkasında bulunmakta dır. Augustus, ölümünden on altı ay önce Vesta rahiplerine dört belge teslim eder. Bunlardan biri özel istekleri ve Devamı…

Ankara Tarihi Ulus Meydanı

Ankara Tarihi

Başkent Ankara Tarihi Ankara’nın ilk adı: “Gemi çapası” anlamına gelen “Ankyra” idi. Bizanslı Stephanos Coğrafya Sözlüğünde kente bu adın, Mısırlıları denize kadar sürüp çapalarına el koyan Galatlarca verildiğini yazar. Pausanias ise kentin Galatlardan önce, Frig Kralı Midas tarafından kurulduğunu öne Devamı…

OSMANLI HANEDANI VE PADİŞAHLARI

OSMANLI HANEDANI I. Osman Padişahlığı: 1299 – 1326 Devrindeki önemli olaylar: 1287 Karacahisar’ın alınması ve ilk hutbenin okunması 1289İnönü ve Eskişehir’in Osman Bey’e verilmesi, Bilecik’in fethi. 1299 Osman Bey’in bağımsız olması, İnegöl’ün fethi. 1308 Akhisar ve Kocahisar’ın alınması. 1326 Osman Devamı…

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Kuruluş Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküş yıllarında Batı Anadolu’da bir çok Türkmen beyliği arasında en küçük beylik, Söğüt-Sakarya-Eskişehir dolaylarındaki Osmanlı Beyliği’ydi. Bu beyliğin en önemli özelliği Bizans’la kara sınırı olan tek Türk beyliği oluşuydu. Beyliğe adını veren Osman Bey’in babası da Batı Anadolu’daki Türkmen beylerinden Devamı…