Roma Hamamları Nasıl Oluşmuştur?

Roma Hamamları ( Yunanca BALANCA, Latince TERMAE) Erken dönemlerine girecek olursak Mezopotamya’ya ulaşırız.Burada Mari ve Ebla şehirlerinde M.Ö 2binde kızgın taslar ve tuğlalar üzerine su dökülerek bir takım tütsülerin yardımı ile buharlı ve kokulu mistik bir ortam yaratılır ve bu Devamı…

Ankara Roma Hamamı

ANKARA ROMA HAMAMI Ankara Kalesinin eteklerinde Augustus Tapınağı’ndan daha aşağıda Caracalla (M.S.211-217) döneminden kalan iyi korunmuş Roma hamamları yer alır. Bu hamamlar Ulus Meydanının 400m. İlerisinde, kuzeye giden ana caddenin solunda bulunmaktadır. Büyük bir alanı kapsayan yapı, bir palaestra ile Devamı…

Ankara Augustus Roma Tapınağı

ANKARA TAPINAĞI Augustus, ölümünden on altı ay önce Vesta rahiplerine dört belge teslim eder. Bunlardan biri özel istekleri ve vasiyet namesidir. Diğeri, cenaze töreni hakkındaki buyruklarını, üçüncüsü imparatorluğun parasal ve askeri durumu ile ilgili kayıtları kapsamakta ve dördüncüsünde ise yaşadığı Devamı…

Ankara Tarihi

Başkent Ankara Tarihi Ankara’nın ilk adı: “Gemi çapası” anlamına gelen “Ankyra” idi. Bizanslı Stephanos Coğrafya Sözlüğünde kente bu adın, Mısırlıları denize kadar sürüp çapalarına el koyan Galatlarca verildiğini yazar. Pausanias ise kentin Galatlardan önce, Frig Kralı Midas tarafından kurulduğunu öne Devamı…

OSMANLI HANEDANI VE PADİŞAHLARI

Yeni Yazılar OSMANLI HANEDANI I. Osman Padişahlığı: 1299 – 1326 Devrindeki önemli olaylar: 1287 Karacahisar’ın alınması ve ilk hutbenin okunması 1289İnönü ve Eskişehir’in Osman Bey’e verilmesi, Bilecik’in fethi. 1299 Osman Bey’in bağımsız olması, İnegöl’ün fethi. 1308 Akhisar ve Kocahisar’ın alınması. Devamı…

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Padişahlar ve Dönemleri Kuruluş Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküş yıllarında Batı Anadolu’da bir çok Türkmen beyliği arasında en küçük beylik, Söğüt-Sakarya-Eskişehir dolaylarındaki Osmanlı Beyliği’ydi. Bu beyliğin en önemli özelliği Bizans’la kara sınırı olan tek Türk beyliği oluşuydu. Beyliğe adını veren Osman Bey’in babası da Batı Devamı…